Advisering

Bij het aanschaffen van een meteo systeem komen  vele zaken kijken, waaronder ook de vraag waar de sensoren geplaatst moet worden. De locatie hiervan heeft namelijk veel invloed op de mate waarmee de gemeten waarden bijdragen aan de doelstellingen die u ermee heeft. Dit geldt voor zichtmeters, regenmeters, maar bijvoorbeeld ook voor de locatie van windsensoren: Stuwing van bebouwing, de luwte van bomen of andere omgevingsfactoren hebben een invloed op de gemeten wind waardes. Voor installatie moet hier rekening mee gehouden worden, mede met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen (groei van bomen, geplande bebouwing, etcetera). Hiervoor doet Mierij Meteo locatieonderzoeken: om de optimale plek te bepalen voordat we uw sensoren plaatsen. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.